và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cach ly toan xa hoi khong phai phong toa "
  • Cách ly toàn xã hội: Không phải phong tỏa, cấm đi lại

    Đó là giải thích thêm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, người phát ngôn của Chính phủ về Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vừa ban hành hôm nay, 31-3.