và tìm được 4 bài viết có từ khóa " cai thay vo thuong "
 • Sinh tử như sấm chớp

  Một câu chuyện đã qua nhưng nó lại làm tôi ghi nhớ, thi khoảng nó lại hiện ra trong trí nhớ tôi như một lời nhắc nhở. Chuyện về một người cha gặp nạn, từ đó giúp tôi có cái thấy rõ hơn về quy luật vô thường. Câu chuyện xảy ra cách đây được mấy tháng.
 • Bốn duyên và sáu nhân

  Duyên khởi là căn bản của Chánh Kiến. Có Chánh Kiến tức là cái thấy sâu sắc và đứng đắn về Duyên Khởi. Chúng ta đã biết Vô Thường và Vô Ngã cũng chỉ có nghĩa Duyên Khởi.
 • Cái Thấy Vô Thường

  Ta phải thực tập chánh niệm để duy trì cái thấy vô thường; cái thấy các pháp tương tác duyên khởi ở trong thế gian, đang bị vô thường bức hại; và cái thấy vô ngã nơi vạn hữu ngay ở nơi tâm ý an tịnh của ta
 • Có những điều đốt mãi chẳng thành tro!

  Xê dịch một chút trong góc nhìn, điểm nhìn, thời điểm... là mình đã thấy khác người, thậm chí khác với chính mình trước đó. Vì sao vậy, vì những cái thấy về hình tướng thì luôn vô thường, bởi bản thân \"sở hữu tướng\" đã vô thường (giai thị hư vọng) thì làm sao mình thấy không vô thường được?