và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cha chung ta rat binh di "
  • Cha chúng ta rất bình dị

    Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.