và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chiem nghiem ve long tu bi "
  • Chiêm nghiệm về lòng từ bi

    Sẽ không bao giờ đủ khi nói về lòng từ bi. Một tình thương bao la, rộng khắp, trải đến muôn loài là một nhu cầu lớn, nỗi khao khát chính đáng, là mục đích hướng đến của nhân loại.