và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chu lang nghiem than chu uy luc nhat trong phat giao "
  • Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

    Chú Lăng Nghiêm là vua trong các Chú, vì dài nhất và khó nhất trong Phật Giáo. Hầu hết những người xuất gia đi tu, đều phải thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm từ lúc mới xuất gia, hoặc cũng có những người thuộc lòng trước khi xuất gia.