và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chu quan va lac quan "
  • Chủ Quan và Lạc Quan

    Khi mình biết, con đường mình đi, đích đến thì dẫu có gió giông thế nào mình cũng không sợ hãi, năng lượng vô uý trong mình lúc đó chính là cái gốc của sự lạc quan.