và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chua dong dai di tich quan trong cua phat giao nhat ..."
  • Chùa Đông Đại: Di tích quan trọng của Phật giáo Nhật Bản

    Chùa Đông Đại (Tōdai-ji, 東大寺) tọa lạc tại thành phố Nara, Nhật Bản. Quần thể ngôi chùa này, đặc biệt ngôi Đại Phật điện (Daibutsuden, 大佛殿) bằng gỗ, là một di tích Phật giáo quan trọng ở thành phố Nara (Nại Lương, 奈良) nói riêng và của Nhật Bản nói chung.