và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chua vinh khanh chua tram gian "
  • Chùa Vĩnh Khánh (Chùa Trăm Gian)

    Chùa tạo lạc tại làng An Ninh, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chùa được hình thành từ thời nhà Đinh (Vua Đinh Tiên Hoàng). Tới đời Vua Lý Công Uẩn chùa vẫn chỉ là một am nhỏ tục gọi là Vãn Lộng Tự