và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chung ta deu la khach qua duong "
  • Chúng ta đều là khách qua đường, hết thảy cứ để tùy duyên

    Buông nhẹ cái tâm mình lại, cũng như buông nhẹ cái tôi trong tâm hồn, để cảm nhận lấy dư vị tuyệt vời của cuộc sống, để trái tim đủ lý trí để yêu thương chân thành, để những nổi buồn và những cố chấp qua đi, bởi cuộc đời này quả thật ngắn ngủi.