và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuong ii thoi ky truyen ba va hoi nhap "
  • Chương II: Thời kỳ truyền bá và hội nhập

    Theo nhiều nguồn sử liệu, hai thế kỷ đầu sau ngày đức Phật Niết-bàn, địa bàn hoạt động của Phật giáo chỉ giới hạn quanh lưu vực sông Hằng của Ấn Độ; nhưng vào nửa thế kỷ thứ III T.CN, Phật giáo bắt đầu vượt biên giới và truyền bá sang nhiều quốc gia lân cận...