và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuong iv phat giao duoi thoi nam bac trieu "
  • Chương IV: Phật Giáo dưới thời Nam Bắc triều

    Vào năm 420, tướng Lưu Dụ nổi loạn cướp ngôi Đông Tấn và lập nên nhà Tống. Để phân biệt với triều đại nhà Tống (960-1279), giới sử gia Trung Quốc thường gọi triều đại này là Lưu Tống. Biên giới dọc theo sông Dương Tử và Nam Trung Hoa thuộc quyền kiểm soát của Lưu Tống...