và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuong vi cac tong phai phat giao trung hoa "
  • Chương VI: Các tông phái Phật Giáo Trung Hoa

    Như đã đề cập, hầu hết các bộ phái Phật giáo Trung Quốc đều phát triển một cách hoàn thiện vào thời nhà Đường, nhưng phần lớn số ấy được thành lập rất sớm, hoặc bắt nguồn từ những khuynh hướng tư tưởng thịnh hành của thời đại trước...