và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuong xii tu thoi mat giao thinh hanh den phat giao ..."
  • Chương XII: Từ thời Mật giáo thịnh hành đến Phật giáo cận đại

    Như chương trước đã nói, sau thời đại của vua Giới Nhật, Phật giáo bắt đầu có xu hướng suy sụp. Nhưng tại đông Ấn Ðộ, dưới sự bảo hộ của vương triều Ba la mà Phật giáo kéo dài được trong thời gian năm trăm năm. Thành quả của năm trăm năm này đó là Ðại thừa Mật giáo đi từ long thịnh đến suy vong.