và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuong xii ve tri ban va giai han thuc tan phuong "
  • Chương XII: Về Trí Bân và Giải hàn thực tán phương

    Kể từ ngày Mâu Tử chống lại việc chữa bệnh bằng tàn nhang nức tải và Quế Phụ khám phá dược tính của quế chi cho tới Đạo Huệ được mời vaò kinh đô chữa bệnh cho hoàng cơ cuả Lý Anh Tôn, trong khoảng gần một ngàn năm này tình trạng y dược học tại nước ta chưa bao giờ được nghiên cứu tới.