và tìm được 1 bài viết có từ khóa " co bao gio ban nho thuong minh "
  • Có bao giờ bạn nhớ...Thương mình

    Thương là một cảm xúc tốt đẹp, một tình cảm gắn bó tha thiết mà ta dành cho ai đó. Khi thương ai, ta sẽ cố gắng không làm tổn thương người đó, đối xử với họ một cách tử tế và đem đến cho họ những điều tốt đẹp nhất.