và tìm được 1 bài viết có từ khóa " co nhung dieu dot mai chang thanh tro "
  • Có những điều đốt mãi chẳng thành tro!

    Xê dịch một chút trong góc nhìn, điểm nhìn, thời điểm... là mình đã thấy khác người, thậm chí khác với chính mình trước đó. Vì sao vậy, vì những cái thấy về hình tướng thì luôn vô thường, bởi bản thân \"sở hữu tướng\" đã vô thường (giai thị hư vọng) thì làm sao mình thấy không vô thường được?