và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cot cach nguoi tu hanh ht thich tri tinh "
  • Cốt cách người tu hành: HT Thích Trí Tịnh

    Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?