và tìm được 1 bài viết có từ khóa " covid ?? 19 da cho chung ta mot bai hoc that ..."
  • Covid 19 đã cho chúng ta một bài học thật sự nghiêm khắc

    Một lần nữa bài học về đạo lý tình người và sự lương thiện đang dần giúp con người chiêm nghiệm và tỉnh ngộ ra. Một trận đại dịch lại có thể phơi bày cùng lúc cả hai hình thái đối lập nhau: Cao cả, nhân văn và phi nhân tính của con người một cách rõ ràng.