và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cung lai khong the dan den cho thoi dut "
  • Suy niệm lời Phật: Quen thói thì không biết nhàm chán

    Giải thoát theo Thế Tôn có khi thật cao xa thuộc sự chứng đắc của các bậc Thánh nhưng cũng giản đơn rất gần gũi đời thường. Sống có chánh niệm, làm chủ thân tâm trước cám dỗ của tham dục, ngủ nghỉ, bia rượu cùng các chất gây nghiện khác cũng là giải thoát rất nhiều rồi.