và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cuoc song quy bau cua con nguoi la hiem co "
  • Cuộc sống quý báu của con người là hiếm có

    Cuộc sống làm người quý báu cung cấp nền tảng để nâng cấp cho chúng ta không chỉ kiếp này mà còn cho tất cả những kiếp sau. Nó cống hiến cho chúng ta cơ hội được giác ngộ, nhận ra an bình và hỷ lạc thật sự, và dễ dàng tỏa ra những phẩm tánh này để lợi ích vô số chúng sanh.