và tìm được 1 bài viết có từ khóa " da la su thi phai la nguoi khuon mau "
  • Đã là sư thì phải là người khuôn mẫu

    Đó là lời của Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN khuyên bảo Tăng Ni trong một lần thầy trò Trường Trung cấp Phật học Hà Nội đến tổ đình Viên Minh đảnh lễ thỉnh cầu ngài giáo giới.