và tìm được 1 bài viết có từ khóa " da nang chuyen chua ke tu tam dich "
  • Đà Nẵng: Chuyện chưa kể từ tâm dịch

    Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, tại tâm dịch Đà Nẵng, dù việc hạn chế đi lại được thực hiện nghiêm ngặt, nhưng đã có những người không thể không ra khỏi nhà, đó là những mẹ bầu.