và tìm được 2 bài viết có từ khóa " dai le phat dan la gi "