và tìm được 1 bài viết có từ khóa " dam tang am "
  • Đám tang ấm

    Đám tang ấm vì sự ra đi của người nằm trong quan tài kia đã được chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, chân thành từ chính người ra đi và cả người ở lại.