và tìm được 1 bài viết có từ khóa " dao luong toan "
  • Trần Thái Tông: Đời, Đạo lưỡng toàn

    Phương Tây có câu tục ngữ ”Hoạn nạn làm lớn con người”. Phương Đông cũng có câu danh ngôn tương tự ”Ngậm cay đắng trong cay đắng mới làm con người trên loài Người”. Trường hợp của Trần Thái Tông sao mà ứng với hai câu này đến thế?