và tìm được 1 bài viết có từ khóa " de song lac quan hon "
  • Để sống lạc quan hơn

    Các nghiên cứu thực hiện trên đối tượng trẻ sinh đôi cho thấy chỉ có khoảng 25% sự lạc quan của chúng ta “được lập trình bởi yếu tố gene”; phần còn lại đều do cách chúng ta phản hồi lại những trải nghiệm mang “vị chát đắng” của cuộc sống.