và tìm được 2 bài viết có từ khóa " doi dieu suy ngam "
  • Đôi điều suy ngẫm về chữ Tu

    Muốn biết nhân đời trước cứ xem cuộc sống hiện tại này, cần biết quả đời sau, nên xem hành động hôm nay.
  • Giáo dục - đôi điều suy ngẫm

    Suy cho cùng, tất cả những khổ đau, bất toại ý, phiền não bít bùng giăng mắc trên đạo lộ giải thoát của chúng ta hôm nay đều bắt nguồn từ chỗ thiếu dụng công, hành trì mà ra.