và tìm được 1 bài viết có từ khóa " don giao thua cung rac "
  • Đón giao thừa cùng rác

    Ai cũng nói, công nhân vệ sinh là nghề chứa đựng đủ thứ cảm xúc tủi hổ trên đời. Nhưng có một thứ cảm xúc khó tả mỗi khi tết đến, xuân về: Người ta sống cùng gia đình, chúng em sống cùng rác.