và tìm được 1 bài viết có từ khóa " dot vang ma la nghi nguoi khuat da ve canh gioi ..."
  • Đốt vàng mã là nghĩ người khuất đã về cảnh giới khổ đau

    Vào dịp rằm tháng bảy có nhiều gia đình mua sắm và hóa rất nhiều đồ vàng mã cho ông bà gia tiên đã khuất. Tuy nhiên trong giáo lý nhà Phật không hề khuyên hay hướng dẫn người Phật tử đốt vàng mã và đây cũng không phải phong tục có nguồn gốc từ Việt Nam, chúng ta không nên lạm dụng.