và tìm được 1 bài viết có từ khóa " duc phat co dam nha tam ly tri lieu vo song "
  • Đức Phật Cồ Đàm: Nhà tâm lý trị liệu vô song

    Dr Ruwan M Jayatunge M.D., Sri Lanka Guardian, March 29, 2010 - Đức Phật là một nhà tâm lý trị liệu vô song. Phương pháp trị liệu của Ngài đã giúp cho hàng triệu người qua hàng thế kỷ. Ngày nay, thế giới phương Tây đã nhận ra cốt lõi tâm lý của Phật giáo.