và tìm được 1 bài viết có từ khóa " duc phat dan sinh vao ngay nao "
  • Cách tắm Phật đúng trong lễ Phật Đản

    Tắm Phật là một lễ hội văn hóa tâm linh của tất cả mọi người con Phật trên khắp thế giới. Nghi lễ này rất quan trọng trong hầu hết các truyền thống Phật giáo. Mỗi năm vào dịp lễ Phật Đản, nghi lễ tắm Phật đều được diễn ra rất trang nghiêm, trọng thể.