và tìm được 1 bài viết có từ khóa " duc phat giang ve vien canh thoi mat phap "
  • Đức Phật giảng về viễn cảnh thời Mạt pháp

    Xuất phát từ lòng từ bi với con người, Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa thiên cơ trọng yếu này vào các dự ngôn minh xác, lấy đó khải thị người đời sau phải sáng suốt để tự cứu, thoát khỏi kiếp nạn, và hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử.