và tìm được 1 bài viết có từ khóa " duc phat hien than cua hoa binh "
  • Đức Phật – Hiện Thân của Hòa Bình

    Theo triết lí Bà La Môn (Brāhmaṇa) cũng như các triết lí của các tôn giáo khác, con người được xem ở vị trí thấp lắm, đấng Phạm thiên, đấng Sáng tạo hay một đấng Thần linh nào đó được xem ở vị trí tối cao.