và tìm được 1 bài viết có từ khóa " duc phat la phuc lanh vo luong "
  • Tôn kính bậc đáng kính - Đức Phật là phúc lành vô lượng

    Đức Phật là nhân vật được tôn thờ, tôn kính. Là Phật tử, chúng ta là con của Phật cần ý thức sẵn sàng bảo vệ hình ảnh thiêng liêng đáng tôn kính của người cha trước sự xúc phạm, xuyên tạc của các đối tượng, thế lực với dụng ý kiếm lợi hoặc mục đích không tốt.