và tìm được 1 bài viết có từ khóa " dung bien tinh yeu thanh soi day rang buoc "
  • Đừng biến tình yêu thành sợi dây ràng buộc

    Trong “Ngôn Sứ” của Kahlil Gibran, Almustafa nói: Hãy để trong nơi các bạn đang ở cùng nhau có các khoảng cách. Và hãy để gió của các tầng trời nhảy múa giữa các bạn. Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành dây ràng buộc.