và tìm được 1 bài viết có từ khóa " dung tuong phat trong khuon vien tu gia phai xin phep "
  • Dựng tượng Phật trong khuôn viên tư gia phải xin phép?

    Thông tin của bạn đọc là tín đồ Phật giáo ở một số nơi phản ánh về việc các cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tôn trí trong khuôn viên nhà, đất thuộc quyền sở hữu của mình để bày tỏ tín ngưỡng. Việc dựng tượng tôn giáo tại tư gia có phải xin phép và phải qua thủ tục như thế nào?