và tìm được 2 bài viết có từ khóa " duyen va no trong phat giao "
  • Duyên và nợ trong Đạo Phật

    Trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên, đúng như vậy, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước.
  • Duyên và Nợ trong Phật giáo

    Trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên, đúng như vậy, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước