và tìm được 1 bài viết có từ khóa " giao hoi phat giao viet nam tham gia bao ve moi ..."