và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hai hoa thuong ganh nuoc va bi quyet thanh cong cua ..."
  • Hai hòa thượng gánh nước và bí quyết thành công của các vĩ nhân

    Thời gian vô hạn, cuộc đời hữu hạn. Trong cuộc đời hữu hạn, người biết kéo dài thời gian, thì sẽ có cái vốn để làm càng nhiều việc hơn. Các vĩ nhân sở dĩ đạt được tầm cao như thế, không phải một bước mà thành, mà là dùng thời gian mà đồng nghiệp đang ngủ, đêm hôm vất vả từng bước đi lên.