và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hai thai nhi duoc cuu song nho tri tung kinh dia ..."