và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ham nguyet son hamwolsan "
  • Hàm Nguyệt Sơn (Hamwolsan), Cốt Quật Tự (Golgul Temple)

    Hàm Nguyệt Sơn (Hamwolsan), Cốt Quật Tự “ 骨 窟 寺 “(Golgul Temple), 304, Ấp An Đông (An-dong-ri), Thị trấn Dương Bắc (Yangbuk-myeon), Thành phố Khánh Châu (Gyeonguju-si), Khánh Thượng Bắc đạo (Gyeongsangbuk-do) ở đồi của Khánh Bắc (Gyeongbuk), ba dặm nội địa của biển Đông