và tìm được 1 bài viết có từ khóa " han mac tu va tho phat giao "
  • Hàn Mặc Tử và thơ Phật giáo

    Tinh thần Phật giáo còn ảnh hưởng trong nhiều văn thơ của Tử, nhưng nhiều khi hoặc quá tiềm tàng, hoặc bị hình ảnh thơ lấn đi, nên chúng ta không thấy nếu chúng ta không chú ý, không lưu tâm.