và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hoa sinh ra do nhieu tam trang "
  • Phúc sinh ra do ít ưu phiền, họa sinh ra do nhiều tâm trạng

    Chỉ những người cả ngày gian khổ vất vả mới hiểu được trân quý hạnh phúc của việc thanh nhàn vô sự. Chỉ có những người có tâm thái bình hòa mới có thể từng giờ từng phút nhắc nhở mình tránh những tai họa do nhiều tâm trạng lo nghĩ.