và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hoa thuong cua bao hieu me "
  • Hoà thượng Cua báo hiếu mẹ

    Lịch sử Phật giáo có truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ nhưng ít ai biết ngay ở Việt Nam cũng có câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của một vị Hòa thượng. Câu chuyện được nhắc tới là sự tích về việc Hoà thượng Cua báo hiếu mẹ.