và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hoa thuong thich buu lai 1901 "
  • Hòa Thượng Thích Bửu Lai (1901-1990)

    Hòa thượng pháp danh Thích Bửu Lai, pháp hiệu Giác Hòa. Thế danh Lê Văn Tồn, sinh năm 1901 (Tân Sửu) tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ngài sinh trong một gia đình trung lưu, phúc hậu, thấm nhuần Nho giáo đồng thời hết lòng kính tin Tam Bảo.