và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hoi duyen lanh giao luu cung trung tam xa hoi "
  • Hội Duyên Lành giao lưu cùng trung tâm xã hội

    Hội Từ thiện Ấn tống Duyên Lành TP.HCM do ĐĐ.Thích Đạt Ma Phổ Giác chủ nhiệm và trên 70 Phật tử, mạnh thường quân đã hướng dẫn bệnh nhân Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát) và Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định (huyện Tân Uyên) tỉnh Bình Dương.