và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hoi thao khoa hoc 30 nam phan vien ncph vn tai ..."