và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ht thich thanh tu xa phu cau ban "
  • HT.Thích Thanh Từ: Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo

    Người xuất gia khi bước chân vào đạo, thường nhớ rõ câu “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”. Đi tu thì phải nhớ xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, đó là điều căn bản của người tu hành. Nếu chúng ta không xả bỏ vật chất, của cải thế gian thì chúng ta làm sao bước chân vào đạo được.