và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hu ?o ?ng tu ? ? du ? ?c la ?m "
  • Hương Từ Đức Lâm

    Cung kính khể thủ lễ, Ngài Giải Thiện, viện chủ chùa Đức Lâm, nếu ai một lần nhân duyên diện kiến thức trúc về danh hương của Ngài, thì không một vị học Tăng thời bấy giờ không nhắc đến.