và tìm được 1 bài viết có từ khóa " kheo chien thang ac ma "
  • Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

    Bảy pháp này chính là lộ trình tu tập căn bản, trong đó đầy đủ giới-định-tuệ, là hành trang tu tập cho Tỳ-kheo để vượt qua nội ma ngoại chướng, thành tựu giải thoát.